Microstránka pre spoločnosť Euro Sofa na podporu predaja luxusných sedačiek. Vytvorenie webového portálu pre Západoslovenskú TV Webová stránka pre spoločnosť Berndorf